LOGO CZ

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

 

 

První, dosud platný, územní plán obce byl zpracován a schválen v roce 1997. Od té doby byly téměř všechny cíle stanovené v něm splněny. Bylo proto nutné přistoupit k vypracování nového územního plánu, který by opět nasměroval rozvoj obce na příštích několik let.

Hlavními problémy při zadání územního plánu byly především požadavkyna přípravu nových možných lokalit pro výstavbu rodinných domků,dále pak vyřešení kanalizace a v neposlední řadě pak dořešení situace kolem chybějícího pohostinství a využití kulturního sálu, který nemůže být využíván především z důvodu absence  sociálního a ostatního zázemí nutného k provozu takového kulturního zařízení. Jiným, také velmi užitečným požadavkem z naší strany bylo zapojení obce do systému cyklostezek procházejících kolem naší obce nebo v nedalekém okolí. S tím úzce souvisí obnova některých "historických" cest a protierozní ošetření oblastí, které opět dostanou podobu kdysi rozčleněných lánů na menší části, které by měly přispět jednak k uvedenému opatření, dále pak i k možnému rozšíření přirozeného výskytu zvěře, která zde kdysi byla. Zajímavou oblastí je i zahrnutí možné průmyslové zóny do tohoto ÚP a dořešení zóny v prostoru bývalé budovy využívané ZD pro jiné účely. Z globálního hlediska, můžeme-li to tak nazvat, je pak přizpůsobení území pro rozšíření dálnice D1 o další jízdní pruh a souhas s vymezením území za dálnicí D1 směrem k Zálesné Zhoři, kde by možná někdy v budoucnu mohla vést vlaková rychlodráha VRT.

K přípravě vypracování nového ÚP obce bylo přistoupeno již v roce 2010, hlavní práce však byly provedeny v roce 2011, kdy by měl také tento územní plán nabýt platnosti.

Aktuální stav ÚP obce:

 

TOPlist