Záměr č. 1/2018

obce Lesní Hluboké na prodej hasičského automobilu Avia A30

Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

záměr obce na prodej hasičského auta Avia A30 DVS 12 z roku 1974.  Cena k jednání -  25 000.-Kč.

Stav automobilu:

- jedná se o speciální požární skříňový automobil s úložnými prostory pro hasičské vybavení a prostory pro zásahovou jednotku

- automobil je funkční, má platnou technickou prohlídku, je v dobrém technickém stavu

Nabídky zasílejte mailem nebo poštou na adresu Obecního úřadu Lesní Hluboké. Případné dotazy na tel. č. 724 183 466.

1. kolo - uzávěrka nabídek 7.5.2018

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 12.3.2018 pod Usnesením 3/Z3/2018.

V Lesním Hlubokém dne 21.03.2018

                                                                                  Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Vyvěšeno dne:           21.03.2018

Sňato dne:  

Dále viz foto + OTP:

Avia 1

 TP1      TP2      

TOPlist