V sobotu 1. prosince 2018

se v naší obci opět uskuteční

r o z s v í c e n í   V á n o č n í h o   s t r o m u

Sejdeme se v 16.30 hodin před kulturním sálem obce.

Opět si budete moci s dětmi zazpívat vánoční koledy, připraveno je krátké vystoupení s vánoční tématikou.

A samozřejmě také malé občerstvení !!!

K účasti srdečně zve jménem všech pořadatelů zastupitelstvo obce Lesní Hluboké.

TOPlist