Dobrý den,

na základě informací některých občanů Vás upozorňujeme na skutečnost, že se zpravidla ve večerních či nočních hodinách pohybovala v tomto týdnu 12.12.-17.12. občas po obci liška, která se chovala údajně poměrně krotce.

Starosta tuto záležitost řešil se zástupci myslvců, kteří zde provozují myslivost. Dle jejich sdělení v obci nebudou střílet (obec není honebním pozemkem) - přicházelo by možná v úvahu při bezprostředním ohrožování lidí či domácího zvířectva tímto zvířetem. Myslivci dle jejich sdělení připraví návnady kolem obce, aby se buď liška do obce nevracela nebo, pokud se podaří myslivcům narazit na ni v blízkosti návnady, střelí ji. Je třeba si uvědomit, že nebezpečné je např. pouštět psy, kteří by se mohli dostat do kontaktu s liškou a pokud by byla liška nemocná, mohlo by dojít v některých případech k přenosu nemoci i na psa, pak příp. i na člověka, který je v kontaktu se psem. Ale to platí i jindy, nejen nyní, ke kontaktu může dojít na poli, v lese...

Co tedy v takovém případě dělat?

Liška může být nemocná, proto je vhodné s ní nepřijít jakkoliv do kontaktu. Nemusí být ale nemocná, vzhledem k trendu posledních let, kdy vidíme větší krotkost některé lesní zvěře,  se prostě liška snaží najít potravu v blízkosti lidských obydlí. Někdy tomu totiž i možná nevědomky lidé pomáhají, zbavují-li se některých potravin vyhozením v blízkosti obce. Není vzácností, že se v blízkosti obydlí pohybují i divoká prasata, srnčí zvěř, zajíci atd.

Je třeba být na tyto situace připraven, můžeme se s lesní zvěří či jinými zvířaty jako hadi apod. potkat i na vycházce na polní cestě, v lese apod. Např. letos při vycházce u nové výstavby jsme narazili na užovku cca 1,2m dlouhou, která se vyhřívala na slunci, byla poměrně velká a ten kdo nerozezná druhy plazů, může dojít k neštěstí, kdyby se pokusil např. hada nějak dráždit, může to být totiž i zmije, která se tu také vyskytuje. Je to o celé škále opatření, které by měli všichni znát.

Především je tedy vhodné informovat  děti o možném výskytu lišky či jiné lesní zvěře v blízkém okolí obce a připravit je na tuto skutečnost, instruovat je jak se mají v takovém případě chovat. Nejlépší variantou je vzdálit se od zvířete a informaci sdělit doma či po cestě komukoliv dospělému, který bude vědět poradit, příp. nahlásit na OÚ.

Pokud by hrozilo nebezpečí a bylo by třeba lišku zlikvidovat, pak je vhodné volat např. zástupci myslivců a tuto skutečnost jim nahlásit, podobnou činnost odchytem dovedou i hasiči, ale je vhodné využít jejich služeb pouez v případě ohrožení.

V případě ohrožení či skutečné potřeby uvádíme kontakt na zástupce myslivecké společnosti - tel. č. 775 169 180.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

TOPlist