Obnova a doplnění výbavy jednotky dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké

 LogoJmK

 

Obec Lesní Hluboké v roce 2019 obdržela na základě vypsaného dotačního titulu

od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 161 000.-Kč

na realizaci akce "Dovybavení JSDH Lesní Hluboké".

Z celkového objemu financí 230 943.-Kč za úhradu dodávky prostředků byl doplatek ve výši 69 943.-Kč hrazen z obecních prostředků.

Realizací projektu se podařilo obnovit a doplnit pro JSDH obce odpovídající základní potřebné prostředky, a to bezpečnostní obuv, rukavice, ochranné oděvy, přilby, elektrocentrálu, proudnice, čerpadlo, pracovní polohovací pásy, výsuvný žebřík apod.

Všechny tyto prostředky budou účelně využity při všech potřebných zásazích jednotky, která se tímto řadí na novou kvalitativní úroveň pro plnění náročných úkolů při zvýšeném komfortu a bezpečnosti členů JSDH i ve ztížených podmínkách.

Projekt, který byl ukončen 20.12.2019, splnil naše očekávání a posunul jednotku kvalitativně i bezpečnostně na vyšší úroveň oproti předchozímu stavu před vstupem do tohoto projektu.

 

 

TOPlist