Dobrý den,

informujeme o vedení trasy vysokorychlostního vlaku VRT kolem naší obce.

Trať povede z Brna, návrh je nádraží v prostoru někde kolem současného TESCa, v těsné blízkosti D1 s napojením na Ostravu a Vídeň.

Původní trať vedla na severní straně naší obce cca 150m od naší současné čistírny odpadních vod - po námi vyvolaných několikaletých jednáních byla nakonec akceptována jedna z našich  variant a trasa byla přesunuta jek můžete vidět na obrázku, tedy ze severní strany obce na jižní starnu obce, kde bude přecházet D1 a jen část bude nad povrchem, zbytek buď v runelu nebo v zářezu.

Vysvětlivky: červená čára bez barevného okolí - vedení tratě v tunelu, žluté okolí - trať v zářezu (v rýze pod úrovní terénu), zelené okolí - trať na povrchu

Základní údaje - předpoklad: 2025 - územní rozhodnutí + stavební povolení, 2030 - trať Brno-Velká Bíteš zprovozněna. Provoz na trati - každých 6 min. by měl jezdit vlak, cca od 4 hodin ráno do 22 hodin v noci. Pokud se splní předpoklady, pak tuto trať měl využívat i místní vlak, který bude zaveden z Brna do Vleké Bíteše, odkud pojede kolem města na Vlkov (klasický cca 160km rychlý vlak).

Zda to tak bude, to ukáže blízká budoucnost. 

Ing. Vlaidmír Ryšánek, starosta

11.2.2020