INFORMACE

Informujeme vás, že na poli u telfonní věže, bude po dobu opravy dálnice D1 v úseku od nás směrem na Brno skládkovat prováděcí firma stavební materiál. Skládkování je řádně povoleno. Prostor bude přesně vymezen a udržován. Po ukončení stavby, cca rok 2023, vrátí firma vše do původního stavu. 

Na poli se nebudou skládkovat žádné nebezpečné materiály.

Je vhodné v tomto úseku na komunikaci dbát na zvýšenou opatrnost jak procházejícími, tak řidiči. Firma byla informována.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta