.... odkaz na vyhlášku  - veřejné projednání "Návrhu Změny č. 1 ÚP obce" - umístěnou v sekci "Obecní úřad - Úřední deska - Úřední deska č.2"