PROJEKT

„RYCHLÝ INTERNET LESNÍ HLUBOKÉ OPTICKOU SÍTÍ“

Lokality Nad Rybníčkem I a II

Dobrý den,

rád bych informoval o pokroku v jednáních v projektu výše. Dle nových informací z 22.4.2021 by se měl tento projekt realizovat, pokud nedojde k jiné změně, pak v roce 2021.

Věřím, že tato informace všechny potěší. O dalších krocích budete včas informováni.

Vladimír Ryšánek

 

 

Popis projektu:

Dobrý den vážení občané,

jak možná víte, máme to štěstí, že naší obcí vede optický mezinárodní telekomunikační kabel. Zahájili jsme jednání na projektu zasíťování nepokrytých lokalit nadstandardně rychlým internetem s možností využití dalších služeb. Jednání vedeme s firmou CETIN, vlastníkem a správcem kabelu. Projekt spočívá v zasíťování lokalit optikou prostřednictvím firmy Cetin za předpokladu, že bude dostatečný zájem občanů těchto lokalit, což bude obnášet přihlášení se k bezplatnému přivedení sítě do domu nebo na hranici pozemku bez dalších závazků formou vyplnění formuláře, který brzy obdržíte. Výsledek zájmu pak poslouží k našemu dalšímu vyjednávání. Předpoklad realizace je rok 2021, obnáší to položení kabelu do hloubky cca 0,5m a napojení na optickou síť. Je snad vhodné doplnit,  že tato nabídka se nemusí více opakovat.

Tyto informace jsou dostačující k tomu, abyste věděli, co plánujeme a chceme letos zrealizovat a co bychom chtěli po Vás – tj. po požádání vyplnit formulář, který obdržíte, tam souhlasit s přivedením kabelu do domu nebo na hranici pozemku (bez dalšího závazku).

Pro zájemce je dále projekt podrobněji rozepsán, zdůvodněn, kdo chce, může číst tedy dále:

Proč do tohoto projektu chceme vstoupit?

V naší obci působí různí poskytovatelé bezdrátového internetu, ale vždy je to spojeno s problémy udržení stability a především konstantní maxim. rychlosti – bývá cca 12x nižší než nynější dosažitelná kabelová rychlost v obci právě od správce sítí Cetin. Stabilní kabelový internet může dosahovat už nyní až 50-tinásobných rychlostí oproti bezdrátovému připojení.

Jaký je současný stav?

Obec, právě mimo novou výstavbu Nad Rybníčkem, je obsloužena metalickým kabelem s rychlostí mezi 100 – 250 Mbs, je dosažitelná pro všechny v obci (není třeba instalovat telefon); metalický kabel po jednáních se stejnou firmou nahradil staré nevyhovující vedení, dřevěné sloupy zmizely (poslední bude odstraněn brzy), metalický kabel byl převěšen po dohodě na sloupy E.ONu. V dohledné době budou elektrické kabely uloženy do země a s nimi pak i nový optický kabel, který nahradí současný metalický kabel, celá obec tak bude pokrytá optickým kabelem.

V nové zástavbě Nad Rybníčkem není prozatím žádná síť umožňující využívání stejných výhod jako mají už nyní občané bydlící ve „staré“ zástavbě.

O co tedy v projektu půjde, argumenty PRO realizaci?

  • Realizací projektu získají i občané v uvedených lokalitách spolehlivý, nadstandardně rychlý a cenově přijatelný internet a další služby, např. i možnost využívat internetovou televizi.
  • Firma Cetin provede zasíťování lokality od Zámečku do nové zástavby Nad Rybníčkem I a II.
  • Finální rozpočet prozatím není schválen, ale dle dosavadních jednání by firma financovala stavbu zhruba za 2 mio Kč při prozatím nedefinované, ale ne zásadní spoluúčasti obce, např. formou provedení některých zemních prací (to vše odvisí od počtu přihlášených zájemců o přivedení kabelu do domu).
  • Občanům bydlícím v těchto lokalitách by firma přivedla kabel buď na pozemek nebo za první zeď domu (max. výkopy 5m na pozemku) zdarma!
  • Po realizaci by pak občan mohl navázat kontakt s poskytovateli služeb o případném uzavření smlouvy na vybrané druhy služeb, v současnosti se jedná zejména o internet a internetovou televizi.
  • Při dostatečném počtu zájemců termín dokončení realizace projektu již na podzim 2021.

Co bychom chtěli od Vás?

Zvážit tuto možnost a po obdržení formuláře při souhlasu tento vyplnit a potvrdit souhlas s přivedením přípojky do Vašeho domu nebo na hranici pozemku, tak jak je uvedeno výše. Toť vše, k žádným platbám služeb se tímto nezavazujete.

Co Vám to přinese?

+   Řádově vyšší rychlost internetového připojení za stejnou cenu u současné konkurence.

+   Vysílání TV přes kabel bez omezení stability a internetové rychlosti u Vás doma.

+   Široká nabídka služeb oproti možnostem současné konkurence.

+   Rozmanitá nabídka poskytovatelů internetového připojení.

+   Nulové náklady se zřízením přípojky.

+   Bezplatné zhodnocení Vaší nemovitosti jedinečnou nabídkou firmy CETIN, která se v budoucnu nebude opakovat.  

+   V případě nezájmu okamžitého využití internetové přípojky možnost jejího přivedení k hranici vlastníka nemovitosti a v budoucnu pak možnost připojení bez dalších nákladů. Při nesouhlasu vlastníka nemovitosti přípojka nebude zřízena během této nabízené akce, náklady na dodatečné zřízení půjdou plně k tíži zájemce o přípojku.

+   Exkluzivní špičkové připojení optikou a zrušení internetových antén v obci.

Jaký bude postup?

V nejbližší době každý dům v uvedené lokalitě navštíví pracovník CETINu, se kterým projekt řešíme, příp. zvolí jinou vhodnou formu komunikace díky COVIDu, a bude s Vámi diskutovat o možnostech, Vašem zájmu a event. souhlasu s přivedením přípojky do Vašeho domu nebo na hranici Vašeho pozemku. Půjde-li o osobní návštěvu pracovníka, budete SMS zprávou informováni.

Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste rozumně zvážili tuto možnost, protože další nabídka se už nemusí opakovat, jednání nejsou jednoduchá a cca 2 miliony Kč, které bude muset CETIN investovat, není rozhodně málo peněz.

Nepodaří-li se dle dosavadních informací získat alespoň 80% souhlasů k realizaci projektu, nebudeme ho vůbec dále řešit ani realizovat.

Mohu-li sdělit svoje zkušenosti, internet přes metalický kabel mám už nějakou dobu, dříve na starém klasickém kabelu rychlost 15-20 Mbs, nyní na metalickém kabelu 100 Mbs, k internetu jsem dostal zdarma internetovou televizi. Neměnil bych.

Věřím, že se dobře rozhodnete a projekt podpoříte. Děkuji.

Březen 2021, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, v.r.

TOPlist