Dobrý den,

rád bych opět informoval o vývoji v jednáních k zastavování autobusů Vysočina u 9 křížů.

14.5.2021 navštívil naši obec hejtman Vysočiny pan Mgr. Vítězslav Schrek.
Při cca 45 min. jednání jsme probírali problematiku zastávek autobusů Vysočiny na naší zastávce 9 křížů, kde tyto autobusy zde zastavovaly více jak 30 let. Jednalo se o příjemné setkání v přátelském duchu, kdy jsme rozebírali argumenty obou stran k uvedené problematice. Pan hejtman svou návštěvou ukázal, že mu záleží na dobrých sousedských vztazích a má zájem pomoci i tam, kde by to ne každý byl ochoten takto řešit. 
Osobně jsme měl velmi dobrý pocit z jednání a jsem za to rád, i když se prozatím nepodařilo dosáhnout naplnění našeho požadavku.
I přesto věřím, že náš hejtman z JmK, pan Mgr. Grolich, společně s panem Mgr. Schrekem posunou dále spolupráci mezi kraji ve prospěch všech jejich občanů.
Dovolím si využít této příležitosti poděkovat i ostatním, zejména paní JUDr. Aleně Malé, místostarostce Velké Bíteše, a panu Mgr. Ladislavu Koubkovi, kteří přispěli svým dílem k uskutečnění setkání."

Po našem setkání jsem obdržel prozatimní stanovsko Vysočiny, že mohou nabídnout jinou linku, která dle mého zjištění ale věc neřeší. Pověřený pracovník odboru dopravy Vysočiny tvrdí dostatečné pokrytí potřeb obce dopravou IDS, údajně další zastavování pro jedince nic nepřinese, naopak způsobí problémy dorpavní společnosti zpožděním dopravy cestujících. Příští rok by mělo údajně platit nové dopravní schéma v obslužnosti, měly by se pak i tyto věci snad řešit. Do věci se vložil i hejtman JmK pan Mgr. Grolich, jednání nejsou tedy ještě uzavřená.

Musím také uvést, že jsem jednoznačně podpořil dopravní obslužnost IDS, kterou tu máme a osobně si dovolím tvrdit, že je to to nejlepší co můžeme mít, čímž se ne všechny obce mohou pyšnit. Jejím fungováním se i pro naše občany stal život v obci komfortnější.

Udržení zastavování autobusů Vysočiny by mělo zaplnit nepokryté časy, protože ani IDS nemůže vyhovět všem, víme-li navíc, že tu tento systém fungoval bezproblémově více jak 30 let ku prospěchu občanů. 

DSC 0120

 

Dobrý den,

rád bych vás informoval o nových skutečnostech z poslední doby ve věci zastavování autobusů Kraje Vysočina v Přibyslavicích a u 9 křížů.

Zástupci Jihomoravského kraje schválili výjimkou možnost zastavování autobusů v obou uvedených zastávkách, dopis JmK s  datem 9.2.2021, č.j. JMK 20 030/2021.

Závěrečné stanovisko z tohoto dopisu:

Výtah AutobusJihlava 9krizu

Dle informací z jednání  se zástupcem Kraje Vysočina  rozhodovali v Jihlavě  na základě těchto kritérií:

- především, a to považují za směrodatné, bez ohledu na další okolnosti a zájmy obcí, trvají na tom, že má Kraj Vysočina výsostné právo rozhodnout, zda a které z míst na trase zvolí pro svou případnou zastávku, neboť dle regulí je to plně v jeho kompetenci

- linky jsou údajně schopny obsloužit navíc pouze 1 místo na trase v JmK pro dodržení ještě únosného prodloužení času dojezdu

- pro výběr je směrodatný i ověřený větší počet nastupujících, stejně jako i větší počet potenciálních dalších zájemců o tuto dopravu

- důležitým je i obslužnost obce dopravou IDS

- nezáleží na tom, jak se k věci bude stavět JmK, je to údajně jen a jen pouze věcí rozhodnutí Kraje Vysočina

Údajně na základě těchto informací rozhodl Kraj Vysočina tak, že bude zastavovat pouze v Přibyslavicích. Naplnění kritérií je tam pro ně příznivější než u nás, na zastávce 9 křížů.

K tomu mohu uvést následující:

- při jednání na Kraji Vysočina, konkrétně pan ing. Bartoš z odboru dopravy v Jihlavě, zaznělo co jsem uvedl výše

- při jednání na JmK, konkrétně ing. Snovický, se potvrdily všechny informace uvedené výše, JmK není proti, ale nemůže zasahovat do rozhodování jiného kraje

Co říci závěrem:

- argumenty, jako "20 let fungovalo a nyní najednou nelze..." a řada dalších, asi nemá smysl vypisovat, nepomohly, stále jsem slyšel jen "Je to naše rozhodnutí a nic a nikdo ho nezmění"

- zmíněna byla i IDS 401, která tu jezdí a údajně nás dostatečně obsluhuje, což mohu potvrdit a jsme za to rádi, myslím, že IDS v našem kraji je to nejlepší co se tu podařilo

ALE je tady jedno velké ALE:

pokud je přece možnost, aby i jiný dopravce usnadnil a zpříjemnil život třeba i jednomu cestujícímu, kdy třeba i JEN NA ZNAMENÍ zastaví a cestujícího odveze do Brna a z Brna a jde třeba jen o 2 minuty zdržení (při výstupu určitě méně než 1 minuta - zvláště když přímo u zastávky vyjíždí z dálnice, čili rychlost kolem 30 km/hod.), pak to má přece smysl, pak i ti lidé vědí, že je o ně zájem.

Tady žádné argumenty nechtěly být vyslyšeny, nebyla chuť věci řešit, neboť "rozhodli jsme a tím to končí". 

Mně osobně takový přístup vadí, nechť ale každý posoudí sám.

Vladimír Ryšánek, starosta

 

 

 

 

 

TOPlist