Dobrý den,

pro informaci zveřejňujeme další pohled na vývoj VRT, kterou se nám podařilo asi po 4 letech jednání přesunout ze severní strany obce na jižní stranu za dálnici D1 na hranici katastru naší obce. Dle informací by mělo být stavební povolení na část tratě kolem roku 2025, tato první část, pravděpodobně do Velkého Meziříčí, by měla být zprovozněna kolem roku 2030.

A že se nám podařil husarský kousek, můžete posoudit např. i ze současného projednávání trasy VRT ve Středočeském kraji, ale nejen tam. Telefonoval např. obyvatel Středočeského kraje, kde jim povede VRTka kousek od obce, že jim doporučili, aby se obrátili na nás, že jsme tento problém řešili, že jim poradíme.

Buďme rádi, že to máme za sebou a že snad už nikdo nebude řešit jinou trasu, která by nás poškodila a znatelně by znepříjemnila život v obci.

Pro info článek z října 2021:

VRTka Stredoc.kraj 10 2021

 

Zde jsou další informace z jednání dříve u nás.

10.6.2021

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Předchozí informace k VRT z roku 2020:

Dobrý den,

informujeme o vedení trasy vysokorychlostního vlaku VRT kolem naší obce.

Trať povede z Brna, návrh je nádraží v prostoru někde kolem současného TESCa, v těsné blízkosti D1 s napojením na Ostravu a Vídeň.

Původní trať vedla na severní straně naší obce cca 150m od naší současné čistírny odpadních vod - po námi vyvolaných několikaletých jednáních byla nakonec akceptována jedna z našich  variant a trasa byla přesunuta jek můžete vidět na obrázku, tedy ze severní strany obce na jižní starnu obce, kde bude přecházet D1 a jen část bude nad povrchem, zbytek buď v runelu nebo v zářezu.

Vysvětlivky: červená čára bez barevného okolí - vedení tratě v tunelu, žluté okolí - trať v zářezu (v rýze pod úrovní terénu), zelené okolí - trať na povrchu

Základní údaje - předpoklad: 2025 - územní rozhodnutí + stavební povolení, 2030 - trať Brno-Velká Bíteš zprovozněna. Provoz na trati - každých 6 min. by měl jezdit vlak, cca od 4 hodin ráno do 22 hodin v noci. Pokud se splní předpoklady, pak tuto trať měl využívat i místní vlak, který bude zaveden z Brna do Vleké Bíteše, odkud pojede kolem města na Vlkov (klasický cca 160km rychlý vlak).

Zda to tak bude, to ukáže blízká budoucnost. 

Ing. Vlaidmír Ryšánek, starosta

11.2.2020