Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných obcích.

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení nových zvonků k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo financování nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.

“Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Děkujeme!”

00010002