Cestování občanů po vstupu do schengenského prostoru

K cestování po území schengenského prostoru je nadále vyžadován platný cestovní doklad.

Občané starší 15 let mohou využívat jak cestovní pas, tak v případě cesty do členského státu Evropské unie i občanský průkaz. Ten by však neměl mít oddělenou vyznačenou část např. odstřižený roh občanského průkazu z důvodu změny bydliště či stavu. Při cestování s takovým občanským průkazem by mohly občanovi vzniknout problémy, neboť členské státy Evropské unie by mohly považovat takové občanské průkazy za znehodnocené či poškozené.

Občané mladší 15 let mohou používat jak cestovní pasy, tak i mohou při společném cestování s rodičem cestovat na cestovní pas rodiče ve kterém jsou zapsáni. Zápisy dětí mladších 15 let do cestovního pasu rodiče se prováděly do konce srpna roku 2006. Tyto zápisy zůstávají nadále v platnosti. Nově od 1. března 2008 je možné do cestovního pasu rodiče opětovně zapsat děti (státní občany ČR), ale pouze mladší 10 let.  Cestování občanů mladších 15 let v rámci Evropské unie s rodičem, v jehož občanském průkazu jsou zapsáni se nedoporučuje, neboť mohou při cestách vzniknout problémy. V občanských průkazech se uvádí pouze rodné číslo dítěte, což by mohlo být pro cizí státní orgány nesrozumitelné.  

Některé státy nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji umožnit. Jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí jednotlivého státu, tudíž nelze ze strany České republiky toto opatření ovlivnit. Jedná se např. o Kanadu, kdy problémem bylo cestování dětí mladších 5 let do této země, neboť této věkové kategorie bylo možno vydávat pasy pouze bez strojově čitelných údajů a bez biometrických prvků. Novelou účinnou od 25.4.2008 pak je tato dosavadní praxe změněna a je tak již nyní možné vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými prvky i občanům mladším 5 let. Doba platnosti takového pasu je 5 let. Správní poplatek za takový pas je ve výši 100,-Kč.

Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu na cizí území včetně požadovaných cestovních dokladů  najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz v sekci „Cestujeme do zahraničí". 

Pouze pro připomenutí : „Před cestou si zkontrolujte platnost svého cestovního pasu tak, aby jste si případně mohli v dostatečném předstihu vyřídit cestovní pas nový".

Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy 

Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu

Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících, budou mimořádně v období od 2.6.2008 do 29.8.2008 navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to: 

pondělí                8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

úterý                   8.00 - 11.30 a 12.30 - 13.30 hodin

středa                 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

 

Vyvěšeno : 4. 6. 2008

Sejmuto : 20. 6. 2008