Na jižním okraji obce u D1 budou prováděny geodetické práce na zaměření trasy pro vysokorychlostní vlak, který by měl kolem obce v budoucnu procházet.

VRT LH 2022