Říjen 2022:

Dobrý den vážení spoluobčané,
začínáme další volební období, které končí v roce 2026.
A začínáme volbami, které jasně nalajnovaly směr rozvoje obce. Budeme se snažit splnit vše, co jsme Vám slíbili.
Děkujeme Vám za podporu.

Na úvod zveřejňujeme výsledky voleb v naší obci do ZO 2022-2026:

 

LH volby 2022

 A k tomu výsledky voleb z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Lesní Hluboké pro roky 2022-2026:
starosta obce  - Ing. Vladimír Ryšánek st.
místostarosta obce  - pan František Blecha
předseda finanční komise - Ing. Pavel Borkovec
předseda kontrolní komise - Prof. Dr. Ing. Libor Grega

Čekají nás sice nelehké úkoly, ale věříme, že se nám je podaří splnit.