Aktuální informace květen 2023:
 
Další kolo jednání proběhlo v Domašově s těmito výstupy:
 
- zpřesnění trasy
- příprava zpracování protihlukové studie
 
 
Trasa kolem obce Lesní Hluboké:
 
2023 06 Trasa VRT okolo Lesní Hluboké
 
 
Aktuální informace ze dne 6.4.2023:
 
Prováděcí firma informuje o dalším postupu při realizaci projektu VRT, seznamte se prosím s tímto dokumentem.
Vladimír Ryšánek, starosta
 
 
Dobrý den vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s posledními informacemi ve věci postupu prací na realizaci trasy vysokorychlostního vlaku okolo naší obce (VRT).
Historicky bych rád připomenul, že tato jednání jsme vedli od roku 2015, kdy jsem byli informováni, že trať povede cca 300 m za obecním úřadem a bude se za obcí vytáčet na spojku ve Velké Bíteši. Díky této naší včasné aktivitě je nyní trať na jižní straně obce, tak jak uvádíme dále, je zanesena takto i do Zásad územního rozvoje JmK (ZUR JmK).
Z technických dat Vás může zajímat informace, že:první etapa VRT bude realizována od r. 2025 do 2030 (předpoklad):
  • první etapa VRT bude realizována od r. 2025 do 2030 (předpoklad) - trasa Brno - Velká Bíteš
  • 1. etapa zahrnuje výjezd vlaků z terminálu na Vídeňské ulici v Brně do Velké Bíteše, kde bude zahýbat směrem na osovou Bítýšku a Vlkov - POZOR - touto tratí na Osovou Bítýšku pojede ale pouze lokálka rychlostí kolem 150km/hod se zastávkou ve Velké Bíteši, následně kolem Velké bíteše bude pokračovat tedy na Osovou Bítýšku a tam se napojí  na současnou  trasu vlaků na Prahu, bude tedy pouze využívat v této fázi novou rychlostní VRTkovou trasu  - je to tedy druhotné využití nově budované trasy pro finální využití zejména vysokorychlostními vlaky (cca až 350 km/hod.) - ve finální podobě by tyto vlaky měly údajně trasu nějakým způsobem využívat, tzn. jezdit v mezičasech vysokorychlostních vlaků, zatím o tom ale není více informací
  • rychlé VRT vlaky, pro které je tedy tato trasa primárně určena, budou ve finální trase pak jezdit cca v 7 min. intervalech od cca 4 hodin ráno do 22 hodin večer, následovat bude do rána kontrola, údržba apod., ale to až po dobudování dalších etap přípojných tras podél D1 z Velké Bíteše na Velké Meziříčí, Jihlavu atd.
Věci se nyní opět trochu posunuly. Zásadní pro nás tedy je, že "námi" přesunutá trasa vlaku ze severní části obce za obecním úřadem zůstává v nové trase na jižní straně obce u D1, kdy na cestě od Javůrku přechází těsně u D1 pod Zámkem na druhou stranu dálnice. Pouze cca 150 m úsek před průchodem pod D1 povede v zářezu, zbytek pak v tunelu. Nyní se připravují hlukové studie, které by měly podat informace o potřebné odhlučnění v případě překročení limitů. Po těchto studiích se setkáme s projektanty na projednání dalších kroků pro realizaci. 
V současné době již obec spolupracuje s projektanty, společně řešíme průchodnost tratě, obcházení a řešení inženýrských sítí, jsou-li v trase VRT. Projekt je stále ještě ve vývoji, nějakých úprav se jistě ještě dočkáme, nemělo by však již dojít zpět k přesunu na severní stranu obce.
Jakmile obdržíme aktuálnější trasu, budeme Vás informovat.
Zatím poslední jednání ve výše uvedené záležitosti proběhlo na Krajském úřadě JmK v pátek 24.3.2023.
Vladimír Ryšánek, starosta

Pro info - Situace trasy VRT z roku 2015 a po úpravě z roku 2020 v současném, aktuálním stavu:

Trasa VRT 2015 vs. 2020