Řada z Vás již zjistila, že v knihovně již loni přibyl počítač, na kterém může kdokoliv ze zájemců bezúplatně surfovat po internetu, event. využít další nainstalované aplikace, které mohou rozšířit vědomosti všech nebo usnadnit získání žádaných informací.

Jedná se však o starší počítač, což znalý uživatel hned pozná, nicméně prozatím musí pro tuto službu stačit. ZO zažádalo o dotaci na nový počítač, který svými parametry bude jistě zcela dostačující a poskytně i další komfort, který uživatelé počítačů vyžadují.

Dále byly objednány i nové aplikace pro vedení knihovny, a které ve spojení s tímto počítačem umožní lepší orienatci čtenářů v knihovním fondu obce, nabídnou nové možnosti výpůjček a zpřístupní tak širokému okruhu čtenářů žádané publikace a informace.

Věříme, že budete všichni s touto službou spokojeni. 

 

15.2.2009, ing.Ryšánek, místostarosta