Osada Šmelcovna

Šmelcovna je osada v údolí Bílého potoka v katastrálním území obcí Javůrek a částečně i Maršov. Hranici katastrálních území tvoří koryto Bílého potoka. Šmelcovna leží zhruba 25 km severozápadně od Brna.

Název osady pochází z německého „schmelzen“, tj. tavit. Na Šmelcovně se nacházely hamry a mezi lety 1722–1850 zde stála „Veverská huť“, majetek pánů z nedalekého hradu Veveří. Na Šmelcovně se těžila železná ruda, ze které se zde tavilo železo. Po uzavření hutě a hamrů se do konce 19. století místní ruda vozila k tavbě do blízkých hutí v Zastávce a Štěpánovicích, které byly vytápěny koksem. V okolí Šmelcovny jsou dodnes patrné štoly a zbytky hutí a hamrů. Ze štol jsou významné štoly v tzv. Stříbrnici, které ani tak místně nejsou blízko u Šmelcovny, ale u obce Lesní Hluboké, odkud se k nim také pohodlně dostanete. Tyto štoly sloužily za 2. světové války jako úkryt pro partyzánskou skupinu, která v této oblasti operovala.

Dnešní víska je tvořena několika usedlostmi a množstvím chat a chalup, stojí zde také kaplička z roku 1905. Významným centrem místního života je i hospoda U Čadíků.

V údolí Bílého potoka u Šmelcovny roste mech dřípovičník zpeřený (Schistostega osmundacea), který za tmy vydává smaragdově zelené světlo.

Šmelcovna je častým cílem pěších i cyklo- turistů. Od roku 1902 se zde koná každou první jarní neděli vítání jara spojené s házením Morany do Bílého potoka. Novodobou tradici založila brněnská turistická společnost „NOHA“ a v letech 1912–1933 se Vítání jara na Šmelcovně zúčastňoval i básník Petr Bezruč se svou „smečkou“. Roku 1968 byla na památku Bezručových návštěv odhalena u cesty na Javůrek pamětní deska.

Nejvíce návštěvníků na vítání jara přichází pěšky po značených turistických trasách z 3 km vzdáleného Javůrku, stejně vzdáleného Maršova nebo údolím Bílého potoka z 8 km vzdálené Veverské Bítýšky.