Pro lepší ilustracii je dále ukázka mapy obce s vyznačenými památkami a významnými službami, které může návštěvník obce využít.

 

Lesni_Hluboke_mapa