V následujícím textu jsou dále za veřejnou vyhláškou postupně řazeny všechny dokumenty

vztahující se ke zveřejněné vyhlášce:

 

UP-ver.vyhlaska

 Textová a výkresová část ÚP obce:

Návrh ÚP obce - zobrazíte kliknutím na tento odkaz

- Odůvodnění - zobrazíte kliknutím na tento odkaz

- výkresy: výkres 1   výkres 2   výkres 3   výkres 4   výkres 5   výkres 6   výkres 7   výkres 8   výkres 8a