3.12.2012 odvysílala Česká televize Praha dokument o 9 křížích, kde se reportéři Aneta Vojtěchová a Zdeněk Lenc  snaží seriozním způsobem dopátrat pravdivosti této události z roku 1540 (cca).

Jak se to podařilo, to se můžete přesvědčit sami, případně si přečíst i podrobnější informaci z bádání v sekci Historie a současnost obce, Pověst o 9 křížích, případně i prohlédnout fota ve fotogalerii.

Dovolte mi, abych poděkoval tímto samozřejmě všem členům TV štábu,  ale především Anetě Vojtěchové a Zdeňku Lencovi za profesionální práci a vytvoření zajímavého dokumentu.

Pak i panu Pavlovi Smutnému a Romanovi Smutnému, kteří bezplatně provedli výkopové práce v rámci popularizace 9 křížů, firmě Archaia s archeology, kteří provedli výzkumné práce na místě, panu Josefovi Hotárkovi st. za pořízení fotodokumentace, panu Antonínovi Ryšánkovi za pomoc při lokalizaci údajného místa úložiště kosterních pozůstatků.

 

Ing.Vladimír Ryšánek, starosta, 05-12-2012