Dobrovolný svazek obcí Devět křížů  (DSO 9 křížů)
Zřizovatel svazku:   Obec Lesní Hluboké a Obec Přibyslavice
Název svazku:        Dobrovolný svazek obcí Devět křížů
Sídlo svazku:          OÚ Přibyslavice, 664 83 p. Domašov, okr. Brno-venkov
Pozice naší obce:    zastoupena 3 členy ZO, z nichž jeden je místopřesedou svazku

Základní účel svazku:

 • Zásobování obyvatel pitnou vodou
 • Provozovatel kanalizací obcí sdružených ve svazku
 • Provoz, opravy a rozšiřování vodovodního řadu a přidružených zařízení  

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)

Sídlo svazu:           SMO ČR, Pacovská 31, Praha 4
Pozice obce:          člen

Základní účel svazu:

 • Společné prosazování zájmů obcí a měst na území ČR ve vztahu k vládním a zákonodárným institucím
 • Poskytuje zdarma základní právní pomoc (omezeně) a za poplatek další služby 
Sídlo svazu:            Nábřeží 599, 760 01 Zlín- Prštné
Pozice obce:           člen

Základní účel svazu: 

 • Společné prosazování zájmů obcí a měst na území ČR ve vztahu k vládním a zákonodárným institucím
 • Plnění služby pověřence v oblasti GDPR
 • Sdružuje a zastupuje především menší obce
 • Nabízí další služby pro práci menších obcí, částečně zdarma, částečně za poplatek
 
 
Sídlo:                      Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Pozice obce:            zástupce ve valné hromadě
 
Základní účel skupiny:
 • Sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, metodou LEADER.
  Společenství je založeno na budování místního partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti dohromady utváří nepolitické společenství, v němž má každý partner jeden rovný hlas. MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. 
  Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
 • Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se nachází v Jihomoravském kraji, zasahuje do okresu Brno-venkov a Blansko. Celková rozloha území k 31.12.2016 činila 497 km2 a je tvořena územím 61 obcí. Počet obyvatel MAS Brána Brněnska k 31.12.2016 je 81.557.
 • Připravuje  a organizuje dotační pomoc obcím formou ROP
 • Organizuje a zařizuje různé aktivity pro obce, školy, firmy i podnikatele