Strategický plán obce Lesní Hluboké na roky 2015 - 2023 - 2027

Co je to za dokument a k čemu ho obec potřebuje?

Strategický plán obce je dokument, který udává prioritně směr rozvoje obce, rozvíjí mj. tedy podrobněji schválený územní plán obce a zpracovává vize zastupitelů a občanů obce, kteří společně stanovují reálné priority dalšího rozvoje obce na stanovenou dobu se zohledněním finančních možností obce.

Pro plnění plánu tohoto dokumentu jsou důležité finance, které může mít obec vlastní, někdy ze sponzorských darů a také z různých grantů na dotace, o které může obec žádat, přičemž jednou z podmínek je právě doložení tohoto strategického plánu obce, je tedy potřebným dokumentem pro obec.

Pokud bude strategický plán vytvořen, je vše pak již jednou pro vždy vše dané a závazné?

Tento rozvojový dokument je živým dokumentem, je nutné s ním během naplánovaného období i dále pracovat, lze ho tedy i měnit a doplňovat.

Kdo a jak bude tvořit strategický plán obce Lesní Hluboké?

Zastupitelstvo obce na svém zasedání pověřilo přípravou strategického plánu starostu obce Ing. Vladimíra Ryšánka, ostatní zastupitelé budou nápomocni. Do konce března by mohla být zpracována první verze k předložení ZO k projednání. Na stránkách obce pak naleznete vyhodnocení příspěvků občanů apod.

Mohu se zapojit do přípravy tohoto dokumentu?

Pokud se chcete zapojit do tvorby rozvoje obce, nebudete mít třeba čas zúčastnit se schůzky nad strategickým plánem, zašlete svoje připomínky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ';document.getElementById('cloakc0f4265a5cba7d82589ab000f6ebdb83').innerHTML += ''+addy_textc0f4265a5cba7d82589ab000f6ebdb83+'<\/a>'; nebo v písemné podobě zanechte ve schránce na úřadě, nejpozději do 8.3.2015 tak, aby mohly být včas zapracovány do přípravného dokumentu. Můžete tak např. kreativně sepsat svoje představy.

Kolik nás dokument bude stát?

Obec nebude příprava nic stát, bude připraven zdarma.

Kdo provede vyhodnocení?

Zpracování návrhů ZO, občanů, koordinaci komunitního projednání, příp. setkání nad návrhem tohoto plánu, podklady a tvorbu dokumentu zajistí zpracovatel.

Nabytí platnosti Strategického plánu

Strategický plán obce musí být schválen zastupitelstvem obce, což proběhlo i po poslední aktualizaci ve 2021 usenesením 7/Z8/2021. 

Pozn.: toto doplnění o nabytí platnosti vzniklo na základě šíření nepravdivostí o neschválení tohoto dokumentu ZO. Dokument byl tehdy i řádně vyvěšen na webu (není podmínka nutná), chybou při úpravách systému vypadl z tohoto článku. To ale nic nemění na platnosti tohoto dokumentu.

Děkujeme za Vaši aktivní účast při tvorbě tohoto dokumentu.

Lesní Hluboké 28.1.2015 + 2022                                          Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, v.r.