Dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamujeme, že na webových stránkách Obce Lesní Hluboké, www.lesnihluboke.cz, v sekci "Obecní úřad - Povinné informace" jsou zveřejněny následující dokumenty Obce Lesní Hluboké a Dobrovolného svazku obcí Devět křížů:

rozpočet

střednědobý výhled rozpočtu

rozpočtová opatření

závěrečný účet

V listinné podobě jsou tyto dokumenty uloženy v kanceláři obecního úřadu Lesní Hluboké.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce