Velkoobjemový kontejner

Od pátku 23. odpoledne do neděle 25. dubna

bude na otočce autobusu přistaven velkoobjemový kontejner

na domovní velkoobjemový odpad.

 

Žádáme občany, aby do kontejneru odpad skládali,

aby dřevěné i ostatní věci (např. skříně, postele, stoly) nejprve rozložili a pak teprve vkládali do kontejneru.

 

Dále žádáme občany, aby do kontejneru

 neodkládali

bioodpad, nebezpečný odpad jako jsou televizory, pneumatiky, autobaterie,

barvy nebo chemikálie a odpad, který obec třídí jiným způsobem - kovy, sklo, plast, papír.

 

Komplexní informace k odpadům: viz nakládání s odpadem.
TOPlist