Knihovna

Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

 

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

        (platí od 3.11.2008)

  Registrační poplatky na běžný rok:

  dospělí

   20,- Kč

 

  děti do 15 let

   10,- Kč

 

 

 

  Práce na počítači (internet):

 

  zdarma

 

 

 

  Kopírování a tisky:

 

 

    1x A4 jednostranně

   - ČB

     2,- Kč

 

   - barevný

   10,- Kč

    1x A4 oboustranně

   - ČB

     3,- Kč

 

   - barevný

   15,- Kč

  Tiskový výstup z PC:

 

 

     - laserová tiskárna  1x A4 

   - ČB

     2,- Kč

                                    1x A4 

   - barevný

   10,- Kč

     - inkoustová tiskárna    1xA4

   

   10,- Kč

                                         

 

 

  Sankční poplatky:

 

 

  První upomínka

 

   30,- Kč

  Druhá upomínka

 

   50,- Kč

  Třetí upomínka

 

 100,- Kč

 

 

 

  Ostatní poplatky:

 

 

  Vystavení čtenářské legitimace

 

   50,- Kč

  Poplatek za likvidaci škody

  za 1 knihu

   50,- Kč

  Poškození obalu knihy nebo časopisu

  dle poškození

   od 20,- Kč 

  Poškození vazby dokumentů

 

   dohodou

  Ztráta knihovní jednotky

 

   dohodou

 

 

 

  Ostatní placené služby:

 

 

  Prodej vyřazených knih a časopisů

 

   dohodou