Knihovna

Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

 

Zde se může čtenář seznámit se službami, které mu může naše knihovna nabídnout. Postupně se služby budou rozšiřovat s ohledem na zájmy a potřeby čtenářů a návštěvníků knihovny.

Výpůjční služba

 • Výpůjčky beletrie českých autorů i překladů z různých národních literatur v široké škále literárních žánrů (poezie, romány, povídky, cestopisy, životopisy, vzpomínky, detektivky, sci-fi, dramata, lieratura faktu atd.) 
 • Výpůjčky naučné literatury, zejména ze společenských věd a uměnovědních oborů
 • Výpůjčky literatury pro děti (beletrie i naučné) 
 • Výpůjčky některých časopisů a novin
 • Obrazové publikace a fond literatury o výtvarném umění
 • Výpůjčky dokumentů z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Výměnné soubory knih z výměnného fondu, jejichž cirkulaci ve veřejných knihovnách střediskového obvodu a dalších knihovnách zabezpečuje naše středisková knihovna v Kuřimi.

 

Meziknihovní výpůjční služba

Dokumenty, které naše knihovnanemá ve svých fondech, vám vypůjčí prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven.

Upozorňujeme, že o tom, které takto vyžádané dokumenty vám půjčíme domů a které budete moci studovat jen prezenčně v naší knihovně, rozhoduje knihovna, z jejíhož fondu dokument vyžádáme.

 

Ostatní služby

 • Kopírovací služby
 • Počítačové služby
 • Internetové služby 
 • Po dohodě další služby v oboru knihovny