Mateřská škola, školství

Aktuálně:      výtvarný kroužek DUHA                  výtvarný kroužek DUHOVKA

Informace ke školce:

V obci Lesní Hluboké byla jednotřídní škola pro 1.-5. tř. v budově postavené v roce 1885.Tato škola se s krátkými přestávkami udržela v obci až do roku 1975, kdy opustili školu poslední žáci a škola byla uzavřena. Od té doby navštěvují děti z obce většinou školu pro 1.-5. a 6.-9. tř. ve Velké Bíteši. Někteří ze žáků navštěvují školy v Brně a dalších městech. 

Mateřská škola v obci nikdy nebyla. V souladu s požadavky rodičů realizujeme výstavbu nové mateřské školy. V minulosti jsme využívali  okolní mateřské školy, např. mateřskou školu v Přibyslavicích, ve Velké Bíteši pak mateřskou školu na náměstí nebo u stadionu, dále pak ve Svatoslavi, v Domašově, na Javůrku.
Jen na doplnění, pro děti byla od r. 2017 do r. 2020 k dispozici i lesní školka v naší obci na Zámečku, kdy byla její činnost ukončena.
 
Po mateřské škole navštěvují zpravidla naše děti základní školu ve Velké Bíteši pro 1. - 9. ročník ZŠ. 
 
Pro zájemce z řad hudebně, výtvarně, pohybově či jinak nadaných dětí, je ve Velké Bíteši k dispozici i základní škola umění.
Po ukončení základní školy mohou děti využít řady škol v okolí i v Brně k dalšímu vzdělávání. Tak někteří navštěvují stření školy v Brně a na Zastávce u Brna, učňovské školy v Brně, v Rosicích apod.
Rozhodnou-li se pak studenti po ukončení středních škol pokračovat ve studiu na vysoké škole, pak je nabídka těchto škol v Brně velmi bohatá, další možnosti jsou pak v jiných městech.
 
Mateřská škola Lesní Hluboké  - informace
 
 
V souvislosti s každoročními problémy při umísťování dětí do školek, zejména tedy na základě žádostí občanů, se ZO rozhodlo vybudovat v naší obci mateřskou školu pro 20 dětí. Vzhledem k problémům na trhu, kdy se díky tomu výstavba zpožďuje, jsme se rozhodli do dokončení výstavby nové školy otevřít školku od 1.9.2022  v nových prostorách našeho kulturního domu na č.p. 34, kde může bez problémů plnohodnotně fungovat a plnit svou funkci předškolního vzdělávání a školní jídelny-výdejny stravy pro 20 dětí. Současně bude probíhat výstavba nové MŠ, kam budou ihned po jejím dokončení děti přestěhovány. Nová paní ředitelka usilovně na všech souvisejících záležitostech pracuje. 
Je připraveno přijímací řízení, rodiče budou osloveni, vše se včas dozvíte - viz info dále.
 
1. Kontakty: 
 
       - mateřská škola Lesní Hluboké - personál školky, hlášení/odhlašování obědů, ostatní - tel. 702 142 610, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- ředitelka mateřské školy (privátní mobil a mail) - Bc. Alexandra Boudová  -  tel.: 737 110 625,   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
2. Formuláře + informace k přijímání dítěte do mateřské školy Lesní Hluboké
 
 
 
4. Informace ke školce
 
Září 2023
 
Mateřská škola pro 21 dětí byla otevřena k 1.9.2023 na adrese Lesní Hluboké 121.
Náklady na stavbu činily 11 833 870,27 Kč, dotace z Ministerstva financí ČR činily 4 314 857,00 Kč.
Přejeme, aby se dětem i kolektivu MŠ u nás líbilo.
 
046 
031
037
032
  
20-11-2022
Stavba mateřské školy probíhá dle harmonogramu.  V kulturním sále běží výuka, jak to ve školce vypadá, to můžete vidět zde níže. Byla podána žádost o dotaci, i když není jisté, že dotaci obdržíme. V současné době připravujeme společně se školkou rozpočet na rok 2023.
 
IMG 20221117 160104
 
IMG 20221117 160107
 
IMG 20221109 064532 
 
20-09-2022
Byly zveřejněny rozpočty na rok 2022 a výhledy na roky 2023-2024 - viz povinné informace v sekci Obecní úřad
Čekáme na dokončení webu mateřské školy, nálsedně budou všechny informace na tomto webu v režii paní ředitelky.
Stavba školky běží, prozatím žádné problémy, začátkem října by měl být vystavěn skelet školy, je právě ve výrobě, následovat budou dokončovací práce.
 
01-09-2022
První školní den, nadšení dětí z pěkného prostředí, z kamarádů, z hraček, první vycházka na dětské hřiště, prostě hezký den... tak jak to má být.
 
31-08-2022
Zítra je historický okamžik, 1. září 2022, první školní den dětí  i školního personálu v mateřské školce v Lesním Hlubokém. Přejeme všem, aby se jim u nás líbilo, aby všichni v budoucnu na naši školku v dobrém vzpomínali.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě školky podíleli a věříme, že příští rok již budou děti v nové školce u obecního úřadu.
 
04-08-2022
Postupně přichází vybavení školky, které bude instalováno v 2. polovině srpna. Paní ředitelka průběžně informuje rodiče o dalším vývoji v přípravách na zahájení výuky k 1.9.2022.
Jedna z maminek přehlásila děti do jiné školky, neinformovala nás ani ona, ani nikdo další, zjistili jsme to až následně, proto ona 2 volná místa, která se uvolnila, v případě nenaplnění přijmeme děti do 3 let věku. Pozn.: dle vyhlášky musí každá školka rezervovat 15% míst ve školce pro děti do 3 let, i když je fyzicky nemusí vzít.
Aktualizovali jsme tabulku aktuální zaplněnosti naší školky k dnešnímu dni, jistě se ještě změní.
V anketě si rodiče dětí vybrali provoz školky od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Obědy budou dováženy z přibyslavické kuchyně ve školce.
Ohledně výstavby stále platí informace uvedená 28-06-2022. Obec má zajištěno financování výstavby, řešíme dotace na výstavbu.
 
18-07-2022
Paní ředitelka oznamuje, že má k dispozici kompletní kolektiv pracovnic pro zajištění provozu školky od 1.9.2022. Stejně tak od srpna bude postupně nabíhat vybavování školky v náhradních prostorách, v kulturním domě.
 
28-06-2022 
Na místě stavby jsme se setkali se zástupci firmy Moravská stavební unie - MSU s.r.o., předpokladem je po zahájení stavby následně  v průběhu srpna/září dokončit základní práce (základová deska, přípojky, zemní práce), aby bylo možné vystavět skelet budovy koncem září a realizovat následně práce tak, aby byla školka v únoru 2023 dokončena.
 
22-06-2022
Podepsali jsme smlouvu se zhotovitelem stavby mateřské školy v naší obci, s fimou Moravská stavebníé unie - MSU s.r.o., za nabídkovou cenu 11.128.399,09 Kč.
Do náhradních prostor školky v multifunkčním domě jsou postupně nakupováno všechno potřebné vybavení tak, aby mohl být provoz 1.9.2022 plnohodnotně zahájen.
 
Na ukázku pohled na první návrh vybavení prostoru:
2
 
02-06-2022
 
Mateřská škola je zapisována do OR, splnila tedy veškeré podmínky vzniku jako právního subjektu, platnost ke dni otevření školy, tj. k 1.9.2022.
 
Do výběrového řízení na zhotovitele stavby mateřské školy se přihlásily 4 firmy, rozhodujícím kritériem výběru po splnění všech náležitostí dle kritérií byla nejnižší nabídková cena. Vítězná firma byla oslovena k doplnění originálů dokumentů, beží patnáctidenní odvolací lhůta, ve  které nesmí být uzavřena smlouva. Pokud nedojde k žádnému odvolání, vše bude řádně doloženo, můžeme přistoupit k uzavření smlouvy a zahájení prací na stavbě mateřské školy.
 
Mateřská škola je v současné chvíli sice plně zaplněna, nicméně máme poměrně silný převis dalších zájemců o umístění ve školce, kteří čekajím, zda někdo místo neuvolní.
 
Pro informaci - pro rok 2022 byla plánována dotace státu obci na 1 dítě ve školce ve výši 15 710.-Kč.
 
26-05-2022
 
Zde si můžete prohlédnout aktuální  výsledný protokol o přijetí dítěte do MŠ Lesní Hluboké pro rok 2022-2023 k uvedenému datu.
 
11-05-2022
Dnes proběhl historicky první zápis do naší budoucí mateřské školky, která zahájí provoz v náhradních prostorách 1.9.2022. Zápisu se zúčastnily všechny naše děti, jejichž rodiče projevili zájem přihlásit dítě do školky v Lesním Hlubokém. Své žádosti přivezli i někteří žadatelé z okolí, paní ředitelka nyní potřebuje čas, aby mohla vyhodnotit, připravit a následně zveřejnit rodičům informaci o přijetí či nepřijetí dítěte. Děti rodičů, kteří trvale bydlí v naší obci, mají výhodu. Ale dostane se i na přespolní. Vyčkejme na výsledek, který zde pak rodiče pod číselným kódem naleznou.
Jak paní ředitzelka sdělila rodičům, prostory se začnou vybavovat a dotvářet  do konečné podoby v 2. polovině srpna, protože do té doby proběhne v sále ještě několik akcí, mj. třeba příměstský tábor a pouť na sv. Annu.
Děkujeme paní ředitelce a jejím pomocnicím, které připravily pěkné hravé prostředí pro děti před budovou na trávníku. Děkujeme i všem zúčastněným na zápisu za pěkné odpoledne.
 
Současně můžeme dnes zveřejnit Rozhodnutí o zápisu budoucí školky do školského rejstříku - klikněte na tuto upoutávku, přišlo dnes, tj. 11-05-2022.:
 
Se souhlasem paní Krupové na ukázku zveřejňujeme foto jejich zápisu, jakožto prvních příchozích na zápis do školky a dále pak i kolektiv organizátorů odpoledne pro děti:
 
Krupovi:                                                                                                       Paní ředitelka, druhá zleva, s kolektivem:
IMG 20220511 145833                           IMG 20220511 145208
Upoutávka na dnešní den:
 
Tpozvánka
26-04-2022
Paní ředitelka připravila podklady pro přijímací řízení dětí do školky u  nás, bude vás informavat v nejbližší době. Formuláře a info je uvedno výše, formuláře si můžete stáhnout.
 
21-04-2022
Paní ředitelka připravované mateřské školy v naší obci, paní Bc. Alexandra Boudová z Rosic, si převzala jmenovací dekret ředitelky MŠ. I touto cestou ji děkuji za zájem pracovat v naší školce a věřím, že všichni  budou spokojeni a zejména děti budou mít hezké vzpomínky na školku u nás.
Dohodli jsme se na dalších krocích, které bude postupně realizovat, aby mohla být školka v náhradních prostorách k 1.9.2022 otevřena.
Jedním z prvních kroků bude setkání s rodiči dětí z naší obce, kteří projevili zájem o umístění dítěte v naší školce. Půjde o neformální setkání, na základě kterého by měli rodiče vědět, že nemusí řešit umístění dítěte v jiné školce. To ponecháváme už ale na paní ředitelce, která si postupně tyto věci přebírá do své kompetence a bude je řešit. Za obec jsem přislíbil veškerou potřebnou pomoc.
 
12-04-2022
Odbor stavební úřad schválil provoz náhradních prostor pro plnohodnotnou funkci mateřské školy v naší obci. S novou paní ředitelkou budeme pracovat na vybavení a přípravě prostor, aby byla otevřena k datu 1.9.2022.
V současné době probíhá zápis školky do rejstříku zařízení, po zápisu může vystupovat paní ředitelka jako statutární zástupce mateřské školy.
První výběrové řízení na dodavatele stavby školky nebylo úspěšné, jediný přihlášený uchazeč nesplnil podmínky výběrového řízení, bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Na přelomu dubna/května, v obvyklém období, budou osloveni v souladu s kritérii pro příjem dětí do školky rodiče dětí se zájmem o umístění dětí v naší mateřské škole k dalšímu řízení, v případě možnosti i rodiče dětí z okolních obcí, kteří projevili zájem o umístění dítěte v naší školce.
 
02-04-2022
Proběhlo konkurzní řízení, s ohledem na legislativu komise schválila na místo ředitelky mateřské školy jednu ze 3 uchazeček. Ta bude v nejbližší době jmenována starostou obce, po ukončení smluvních formalit se stane ředitelkou mateřské školy v Lesním Hlubokém.
Následně převezme již organizaci příjmu dětí do školy od září 2022. Očekáváme přijetí dětí i z okolních obcí, které budou mít zájem o umístění v naší mateřské škole.
Jak jsme již informovali, bude zahájen náhradní provoz v prostorách multifunkčního domu obce, který byl rekonstruován, kolaudován v roce 2016, bylo k tomuto provozu vydáno souhlasné stanovisko KHS Brno pro JmK, vyřizujeme i schválení odborem SÚ Rosice. Po dokončení stavby budou děti přestěhovány do nových prostor.
Běží výběrové řízení na stavbu školy, které by mělo být ukončeno 8.4.2022, následně proběhne výběr vhodného uchazeče pro realizaci stavby. Současně s tím bude požádáno o dotaci z fondů EU. 
 
V souvislosti s každoročními problémy při umísťování dětí do školek, zejména tedy na základě žádostí občanů, se ZO rozhodlo vybudovat v naší obci mateřskou školu pro 20 dětí. Vzhledem k tomu, že jsme nikdy neplánovali takové zařízení v obci, vše probíhalo velmi "narychlo" s jediným cílem, otevřít mateřskou školu v naší obci v roce 2022. Bohužel jsme v situaci překotných změn na trhu, proto se výstavba prodlužuje. Proto, z důvodu zajištění potřebných míst pro děti zejména z naší obce, v případě volných míst i pro děti z okolních obcí, jsme připravili náhradní prostory pro plnohodnotné fungování školky. Školka bude od 1.9.2022 provozována v nových prostorách našeho kulturního domu na č.p. 34, kde může bez problémů plnohodnotně fungovat a plnit svou funkci předškolního vzdělávání a školní jídelny-výdejny stravy pro 20 dětí. Současně v této době budeme stavět novou školku, kam budou ihned po jejím dokončení děti přestěhovány. Nová paní ředitelka usilovně na všech souvisejících záležitostech pracuje. Další informace můžete číst níže.