Důležitá telefonní čísla

V této sekci můžete nalézt některá důležitá spojení na organizace, které by Vám mohly v případě nutnosti ušetřit čas s jejich hledáním.

Je-li třeba, lze využít klasický vyhledávací telefonní seznam O2, kde můžete nalézt požadované číslo.

V některých případech lze nalézt potřebné informace na www.ochranaobyvatel.cz.

Pozn.: Stav platný k 20. 9. 2007.

Název organizace
Telefonní číslo
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158
Policie ČR, Rosice 546 411 019
Zdravotní středisko Velká Bíteš 566 532 411
Informace o telefonních číslech na O2 1188 nebo 1180
JMP-pohotovost, pobočka Velká Bíteš 1239, V.Bíteš- 566 533 236, mobil: 606 371 955
JME-pohotovost , pobočka Velká Bíteš 800 22 55 77, V.Bíteš- mobil: 602 507 170
Vodovod - 9křížů, dobrovolný svazek obcí úřad: 546 440 292, mobil: 608 980 447, 724 183 466
Linka bezpečí800 155 555
Linka "Vzkaz domů"800 111 113, 724 727 777
Rodičovská linka283 852 222
Modrá linka (Centrum pro děti a mládež)549 241 010, 608 902 410
SOS Centrum Diakonie ČCE222 514 040, 608 004 444
Bílý kruh bezpečí257 317 110
Dona linka (pomoc obětem domácího násilí)251 511 313
Linka duševní tísně (odlišná citová tíseň) 476 701 444
Drogové a jiné závislosti, Brno548 526 802
Finnační úřad Brno-venkov , Příkop 8, Brno
545 125 245
OSSZ Brno-venkov , Kounicova 14, Brno
541 584 111, 541 584 314, 541 583 258
VZP Brno-venkov, Francouzská 40, Brno
545 577 746
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno541 651 111
Městský úřad Rosice - jak co vyřídit
546 492 111
MěÚ Říčany - matrika 546 428 044

Katastrální úřad Brno-venkov, Úzká 471/6 Brno-Trnitá

Nahlížení do katatstru nemovitostí, výpisy, mapy, formuláře

542 532 211

www.cuzk.cz

Integrovaný dopravní systém Brno
543 426 651, mobil: 602 772 208