Obec Lesní Hluboké

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů (DSO 9 křížů)
 
Obec Lesní Hluboké je vázána svou účastí v v Dobrovolném svazku obcí 9 kížů.
Důležitou je účast v Dobrovolném svazku obcí 9 křížů (DSO 9 křížů), který svou činnost směřuje ke dvěma zásadním činnostem:
- primárním úkolem je zásobování pitnou vodou obcí Lesní Hluboké, Přibyslavice, doplňkově pak Motelu 9 křížů a Motorestů 9 křížů na D1
- provozování kanalizací a ČOV v obcích Přibyslavice a Lesní Hluboké
Svazek pracuje na základě schváleného rozpočtu, který je schvalován valnou hromadou svazku.
Naše obec je zastoupena ve svazku 3 členy ZO, starosta naší obce je místopředsedou svazku.

Kontakty na členy svazku:

Zástupci za Obec Přibyslavice v DSO 9 křížů 
Rok:JménoFunkceKontakt - tel.

2022-2026:

Aleš Tunkrpředseda svazku608 980 447
 Ing. Hadašová člen 
 p. Hotárekčlen  
 Zástupci za Obec Lesní Hluboké v DSO 9 křížů

Rok

JménoFunkce

Kontakt - tel.

2022-2026:

Ing. Vladimír Ryšánek-starostamístopředseda svazku724 183 466
 František Blechačlen546 440 271
 Ing. Vladimír Ryšánekčlen546 440 271