Obec Lesní Hluboké

Pitná voda - dodávky pitné vody v obci Lesní Hluboké

Obec Lesní Hluboké je členem Dobrovolného svazku Devět křížů, který je provozovatelem a dodavatelem pitné vody do vodovodní sítě obce, která je vlastníkem vodovodního řadu v obci. Spotřebovanou vodu hradí spotřebitel obci, ta hradí pak celkovou odebranou vodu provozovateli zásobníků vody. Úhrady za spotřebovanou vodu slouží jednak k opravám na zdrojích vody a dále i jako vklad pro vytváření povinného fondu oprav. Provozovatel DSO delegoval tak některé pravomoci na vlastníky sítí, tedy na Obec Lesní Hluboké.

DSO 9 křížů uzavírá s občany smlouvu o dodávce vody v předepsané kvalitě, jakosti a množství, odpovídajícím kapacitním možnostem vody.

Pitná voda je v souladu s předpisy kontrolována průběžně akreditovanou firmou, informace jsou zasílány na příslušný orgán kontroly.

Cena vody odpovídá nákladům na dodávku pitné vody v předepsaných parametrech ke spotřebiteli, je každoročně nebo při obejktivních důvodech či při změně poplatkových vyhlášek odvodů daně za spotřebovanou vodu.

Pro informaci uvádíme, že průměrná spotřeba na občana v ČR odpvídá cca 95 litrům pitné vody na osobu a den.

Do budoucna předpokládáme zpřísnění množství dodávané vody.

Základní dokumenty k dodávkám vody:

 Rozbor vody 07-2021
   2021:                    Vodné pro rok 2021
  
   Smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem
 Všeobecné podmínky dodávky vody a likvidace odpadních vod
 Reklamační řád