Obec Lesní Hluboké

        SFZP H CMYK CZ RO B CLOGO JmK B  

                                                   Operační program ŽP 2014 -2020

                                        Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké

Projekt byl spolufinancován v letech 2019 - 2021 Evropskou unií, Státním fondem ŽP ČR, Jihomoravským krajem a obcí Lesní Hluboké.
Celková délka vybudované kanalizace: 4 230m
Typ čistírny odpadních vod (ČOV): mechanicko-biologická čistírna, dimenzována pro max. 360 EO.
Počet připojených obyvatel k 1.1.2021: 295
Celková cena stavby: 38 990 864,92 Kč
Skladba finančního pokrytí stavby:  EU+SFŽP dotace 24 079 778.10 Kč, SFŽP půjčka obci 11 567 822.84 Kč (hradí obec+doplatek), JmK dotace 2 124 600.00 Kč
 
Stavba dosud není zkolaudovaná, pracuje v režimu předčasného užívání.
Občané po dořešení záležitostí souvisejících i kolaudačním řízením budou postupně vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí služby likvidace odpadních vod obcí.
V současné době probíhají jednání na MŽP SFŽP o konečné podobě financování, na základě čehož může dojít ke změněn ceny stočného, včas budou všichni informováni. Předpoklad úhrady stočného je nejdříve 07-2021.
V dalším textu uvádíme dokumenty vztahující se k dokumentům pro všechny uživatele veřejné kanalizace v naší obci, které mají návaznost na uzavíírané smlouvy o poskytnutí služby občanům k likvidaci odpadních vod a jejich čištění na ČOV: 

Základní informace k provozu kanalizace a ČOV Lesní Hluboké

Ceník stočného pro rok 2021

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod

Reklamační řád